Sprawy Szkółki - bądź jej przyjacielem i organizatorem


 

DLACZEGO OPŁACA SIĘ NAS WESPRZEĆ?

 

Szanowni Państwo,

 

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości sponsorowania/dotacji remontu pomieszczeń świetlicy spotkań młodzieży w ramach  szkółki wędkarskiej, którą powstała w styczniu 2015 roku przy Kole Wędkarskim PZW Nr 45 Kolejarz w Stargardzie.  Szkółka jest odpowiedzią na potrzeby dzieci i młodzieży w zakresie integracji środowisk wędkarskich regionu wraz z  propagowaniem walorów środowiskowych regionu, ochrony środowiska, etyką wędkarską i sportową rywalizacją podczas zawodów wędkarskich zarówno na poziomie lokalnym jak i ogólnopolskim.

 

 Nasze Koło jest organizatorem wielu przedsięwzięć organizowanym z myślą
o najmłodszych, dlatego staramy się w oparciu o nasza siedzibę zorganizować miejsce, gdzie poza szkołą można by pracować z najmłodszymi.

Również Państwo możecie skorzystać z niepowtarzalnej okazji i włączyć się w tę niecodzienną inicjatywę.

W realizację przedsięwzięcia wkładamy własne siły i środki, lecz ze względu na spodziewane duże koszty związane zarówno z remontem, modernizacja jak
i wyposażeniem pomieszczeń liczymy na Państwa wsparcie, wierząc, że oprócz satysfakcji będzie to również wspaniała promocja i reklama Państwa firmy.

Dlatego też zwracamy się przede wszystkim do firm i przedsiębiorstw, jak też do osób prywatnych, z uprzejmą prośbą o wsparcie naszego przedsięwzięcia w postaci środków pieniężnych, materiałów wyposażenia świetlicy mogących służyć jako pracy z dziećmi.

W zamian za sponsoring możemy zaoferować:

certyfikat z podziękowaniem

umieszczenia logo/nazwy firmy na materiałach promocyjnych, zaproszeniach, dyplomach,

certyfikatach

ekspozycję logo/nazwy firmy oraz promocję na oficjalnej stronie internetowej naszego koła i szkółki wędkarskiej w zakładce „ Nasi Przyjaciele i Sponsorzy”

zaproszenie na uroczyste otwarcie jako gościa honorowego

podziękowanie zamieszczone w lokalnych mediach z którymi współpracujemy

możliwość wykorzystania własnych materiałów promocyjnych z tytułem „sponsor” w trakcie uroczystej gali (kolportaż wśród uczestników lub punkt promocyjny)

polecanie usług Państwa lub firmy

Jesteśmy otwarci na inne sposoby promocji.


Na co przeznaczymy dofinansowanie:

remont dwóch pomieszczeń wraz z sanitariatami przeznaczonych na salę

zakup wyposażenia sali wraz z materiałami dydaktycznymi

Wierzymy, że pomoc Państwa umożliwi zrealizowanie zamierzonych inicjatyw i będzie wkładem w rozwój i edukację najmłodszych pokoleń stargardzian.


                                   Z wyrazami szacunku

Prezes Koła PZW Nr 45 Kolejarz Stargard

                                         Zbigniew Antoń

 

 

Dane do przelewu:

Polski Związek Wędkarski Okręg Szczecin Koło nr 45 Kolejarz Stargard

ul. Wojska Polskiego 21A

Tel.: 915772217 - telefon w siedzibie koła

Nr konta: Bank PEKAO S.A I Oddział Szczecin Nr: 51124038131111001048500958

z dopiskiem: Szkółka Wędkarska

 

 

email: kolejarz.stargard@wp.pl

strona: www.kolejarz-stargard.wedkuje.pl oraz www.facebook.com/kolejarz.stargard

Tel. koordynatorów projektu: Skarbnik: kol. Mariusz Tel.:600852559

 

 

*) Pragniemy także zwrócić uwagę, iż zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

umożliwiają odliczenie przekazanej darowizny od podstawy opodatkowania do wysokości 10%.

W przypadku osób fizycznych, darowiznę przekazaną można odliczyć w wysokości do 6%

podstawy opodatkowania